Untitled

W całym mieszkaniu i poza nim można było znaleźć mnóstwo autorskich przedmiotów użytkowych, dekoracji , wykonanych przez kogoś z duszą artysty i zdolnościami świetnego kowala